Przejdź do treści

KSIĘGOWOŚĆ | PODATKI | KADRY I PŁACE

ZAKRES USŁUG

KSIĘGOWOŚĆ


Świadczymy kompleksowe usługi księgowe i podatkowe dla każdej formy prowadzenia działalności

Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg handlowych
(pełnej księgowości) i obsłudze rachunkowej podmiotów gospodarczych

Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencje ryczałtowe

Doradzamy formę opodatkowania i optymalizację podatkową

Reprezentujemy firmy przed Urzędem Skarbowym

KADRY I PŁACE


Prowadzimy teczki osobowe

Przygotowujemy dokumenty pracownicze
(umowy, aneksy, świadectwa pracy itp.)

Zapewniamy szkolenia BHP

Naliczamy wynagrodzenia (listy płac)

Realizujemy obowiązki wobec ZUS, US , PFRON, GUS i PPK

Reprezentujemy pracodawców w czasie kontroli zewnętrznych (PIP, ZUS)

Doradzamy w tematach prawa pracy